نظرسنجی
نظر شما در مورد محور های همایش چیست؟


روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1393/09/26
پـایــان همایش: 1393/09/27
ارســال مقـاله: 1393/09/27
اخبـــار همایش
  • هماهنگی جهت اسکان

  • امکان ارسال بیش از یک مقاله به دبیرخانه

  • نحوه پرداخت هزینه همایش

صفحه نخست

حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
اخبــار مرتبط
خطای بازخوانی اطلاعات
کرمان، بزرگراه امام خمینی، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر، پردیزه افضلی پور، بخش زمین شناسی، ساختمان های U1 و U2
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق